Vi supportar & informerar investerare sedan 1997

”Följ medlemsbrevet ta del av spännande och intressanta prospekt nyemissioner, börsnoteringar och aktier”

Nyemission om nyhetsbrevet

Vi distribuerar ett medlemsbrev som baserar sig på det nätverk som vi har etablerat sedan 1997 under våra respektive karriärer inom den finansiella industrin, där vi bland annat har varit stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.

Nyemission.info grundades 2011 och var initialt främst avsedd för en privat krets av vänner. Efter ett antal framgångsrika investeringar i företag och deras produkter så har vårt nyhetsbrev spridit sig långt utanför den privata krets som ursprungligen var medlem av listan.