Viktigt att notera som medlem

Ett medlemskap och en verifierad medlem av nyemission.info gör att du får en personligare support! Som innebär telefon- och mail support, personlig support från någon i vår rådgivande styrelse och information som är case sensitive. Svar inom 24 timmar, alltid prioriterad vid unika tecknings-erbjudanden och inbjudningar till events.

Observera medlemmar får reducerade priser på produkter eller tjänster i de bolag där vi är investerade

Börja ta del av nya prospekt redan idag

För varje prospekt får du info via följande alternativ

Medlemskap nyemission.info

Personlig support av rådgivande styrelse

Medlemmar tar del av dem bolag som den rådgivande styrelsen väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev. Den rådgivande styrelsen består av CEO´s från framgångsrika bolag, finansiella rådgivare, finansiella institutioner och etablerade privata investerare.

Bli medlem →

Som prenumerant eller medlem är det bra om du kan lämna förslag om hur vi kan förbättra vår service med fler tjänster eller andra synpunkter! Ifall du har några frågor använd alltid vår E-post: support@nyemission.info

Nyemission.info kan inte garantera att prognoser och framåt-blickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Allt material, prospekt, såsom texter och kommentarer som förmedlas genom nyemission.info på denna sida eller på annat sätt; skall aldrig ses som rådgivande eller vägledande för eventuella beslut som fattas till följd av materialet. Den som tar del av materialet har således uteslutande själv att bedöma och analysera materialet i den utsträckning som anses erforderlig samt därefter själv ansvara för egna beslut. Följaktligen ger nyemission.info inga utfästelser kring något innehåll och kan aldrig hållas ansvarigt för följder av någons agerande.
Ett prospekt är en handling som innehåller den information som lämnas när finansiella instrument, t.ex. aktier, i olika sammanhang erbjuds till allmänheten eller börjar handlas vid en börs eller annan reglerad marknadsplats. Prospektet skall innehålla de uppgifter som krävs för att en investerare skall kunna göra en bedömning av vilken risk och avkastning som är förknippad med en investering i det finansiella instrumentet. Prospektet skall innehålla information om det finansiella instrumentet och dess egenskaper samt om företaget som ger ut det finansiella instrumentet och företagets ekonomiska ställning.
Din e-post kommer aldrig att delas med en tredje part. Vi kommer bara använda den för att meddela dig om prospekt och särskilda händelser. Du har möjlighet att avsluta prenumerationen när som helst, omedelbart, när du får din första e-post. Vårt nyhetsbrev är framställt i informationssyfte för våra prenumeranter och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen är baserad på källor som nyemission.info bedömer som tillförlitliga. Nyemission.info kan dock ej garantera riktigheten i informationen.