En ny prenumerant kan förvänta sig att få information om bolag där vi har som krav att vi eller någon utav våra partners deltar i investeringen.

Bakgrunden till urvalet av dem prospekt vi informerar om i nyhetsbrevet baserar sig på ett stort nätverk av nationella och internationella kontakter där vissa samarbeten sträcker sig ända tillbaks till 1997.

Viktigt att notera som kostnadsfri prenumerant

Vi måste begränsa information något för prenumeranter av vårt nyhetsbrev p.g.a. av att information kopieras, klistras in på bloggar, forum m.m. av prenumeranter som vi inte känner, vilket vi vill undvika.

För varje prospekt får du info via följande alternativ

Prenumerant får utan kostnad

  • Nyhetsbrev
  • Prospekt
  • E-mail support
Nyemission om prenumerant
Nyemission om prenumerant

Betald medlem får även

  • Telefon support
  • Personliga mail
  • Case sensitive information
  • Reducerade priser partners
  • Svar inom 24 timmar
  • Inbjudan events

Som medlem är du en verifierad användare av nyemission.info och då kommer du ta del av personliga mail, personlig support från vår rådgivande styrelse och case sensitive information.

Som prenumerant eller medlem är det bra om du kan lämna förslag om hur vi kan förbättra vår service med fler tjänster eller andra synpunkter! Ifall du har några frågor använd alltid vår E-post: support@nyemission.info

Nyemission.info kan inte garantera att prognoser och framåt-blickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Allt material, prospekt, såsom texter och kommentarer som förmedlas genom nyemission.info på denna sida eller på annat sätt; skall aldrig ses som rådgivande eller vägledande för eventuella beslut som fattas till följd av materialet. Den som tar del av materialet har således uteslutande själv att bedöma och analysera materialet i den utsträckning som anses erforderlig samt därefter själv ansvara för egna beslut. Följaktligen ger nyemission.info inga utfästelser kring något innehåll och kan aldrig hållas ansvarigt för följder av någons agerande.
Ett prospekt är en handling som innehåller den information som lämnas när finansiella instrument, t.ex. aktier, i olika sammanhang erbjuds till allmänheten eller börjar handlas vid en börs eller annan reglerad marknadsplats. Prospektet skall innehålla de uppgifter som krävs för att en investerare skall kunna göra en bedömning av vilken risk och avkastning som är förknippad med en investering i det finansiella instrumentet. Prospektet skall innehålla information om det finansiella instrumentet och dess egenskaper samt om företaget som ger ut det finansiella instrumentet och företagets ekonomiska ställning.
Din e-post kommer aldrig att delas med en tredje part. Vi kommer bara använda den för att meddela dig om prospekt och särskilda händelser. Du har möjlighet att avsluta prenumerationen när som helst, omedelbart, när du får din första e-post. Vårt nyhetsbrev är framställt i informationssyfte för våra prenumeranter och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen är baserad på källor som nyemission.info bedömer som tillförlitliga. Nyemission.info kan dock ej garantera riktigheten i informationen.