Inside Research Nordic AB är ”certifierad partner” för tjänsten emissionsstöd som inför en nyemission ger nödvändig kompetens och erfarenhet för att planera, genomföra och marknadsföra emissionen effektivt.

Det ökar chanserna till att locka investerare, optimera prissättning och säkerställa en framgångsrik kapitalanskaffning för företagets tillväxt.
Tveka inte att kontakta oss för demo eller referenser.
Vi kan introducera och utbilda ert bolag avseende tjänsten så att bolaget ifråga kan implementera elektroniska aktieböcker, datarumstjänster, e-signering av avtal, hantera bolagsstämmor, styrelsemöten för att effektivare kommunicera med aktieägare.
*Vi är certifierad partner med verktyget Invono One och tillsammans med Invono AB kan vi erbjuda emissionsstöd.

Certifierad partner med "verktyget" Invono One

Exempel på argument för digital aktiebok samt nämnda tjänster:

Digital aktiebok – Skapa bolagets digitala aktiebok och enkelt administrera transaktioner i aktieboken – och information till aktieägarna.

Uppdatera aktieägarna – Bjud in aktieägarna så att de dels kan ta del av sitt aktieägande, dels se rapporter/dokument.

Effektiva styrelsemöten –​ Digitala funktioner för alla steg i styrelsens, ledningens och projektgruppers mötesprocess

Ordning och reda – Får tidig kontroll över avtal och bolagsformalia

Datarum för dokument – Avancerad dokumenthantering som ger kontroll över vem som har tillgång till vad ned på individ, mapp och dokumentnivå.

Kommunikation – Använd aktieägarregistret – med uppdaterade e-postadresser – för att kommunicera med aktieägarna.

Detta säger aktiebolagslagen

Skyldighet att föra aktiebok

1 § I ett aktiebolag skall det finnas en aktiebok. Aktieboken skall innehålla de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs i denna lag.

Skyldighet att utfärda aktiebrev

1 § Om en aktieägare i ett aktiebolag som inte är avstämningsbolag begär det, skall bolaget utfärda aktiebrev för hans eller hennes aktier.

Bakgrunden till det nätverk som vårt team har skapat börjar redan 1997. Prioritering då var i huvudsak att offerera finansiella tjänster till ledande befattningshavare i svenska internationella företag såsom Ikea, Volvo, Scania, Ericsson, Skanska m.fl. stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.

Möjligheter inom vårt investernätverk

Serie Stand-Alone* | En serie av e-postutskick med vårt investerarbrev och ditt exklusiva erbjudande i form av ett Stand-Alone som ger exponering av ditt budskap bland våra prenumeranter, medlemmar och investerare. Kontakta oss för mer info.

Nya bolag & entreprenörer Stand-Alone* | Vi sammanställer ett e-post utskick i form av ett Stand-Alone* reportage med ditt erbjudande och en intervju om ert bolag och era produkter. Kontakta oss för mer info.

Samarbetspartners | Vi samarbetar med olika partners som tillhandahåller tjänster eller produkter som är förmånliga för våra medlemmar. Samarbetet innebär att tjänster eller produkter exponeras på webbsidor och nyhetsbrev. Kontakta oss för ett samarbete.

Externa nätverk | Vi samarbetar med ett antal externa nätverk och deras sociala kanaler för att exponera ert erbjudande. Kontakta oss för mer info.

Personlig uppföljning | Vi kontaktar relevanta investerare personligen och informerar om erbjudandet, kontakta oss för mer info.

Intresseförfrågan!

Vill du tala med en representant för Inside Research Nordic AB via telefon? Sänd dina uppgifter och vi kommer att kontakta dig. Du kan även sända ett meddelande här om du föredrar det.

Vi är stolta över att erbjuda en exceptionell service! Även om vi är övertygade om vår förmåga att leverera kvalitet, rekommenderar vi att du granskar oss för att styrka våra påståenden. Vår strävan efter att upprätthålla öppenhet och ärlighet innebär att vi välkomnar din kritiska granskning av vår tjänst.

    Ditt namn:

    Jag skulle vilja veta mer om:

    Din e-post: Valfritt

    Ditt telefonnummer: