Inside Research Nordic AB registrerades 2006 och verksamheten bygger på det personliga nätverk som grundare har skapat och etablerat sedan 1997. Prioritering då var i huvudsak att offerera finansiella tjänster till ledande befattningshavare i svenska internationella företag såsom Ikea, Volvo, Scania, Ericsson, Skanska m.fl. stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.


 Petter Hedberg, VD Inside Research Nordic AB

1997

Sverige

Bearbetar marknad i Sverige utgår från Stockholm

Baltikum

Bearbetar marknad i Baltikum utgår ifrån Riga, Lettland

Mellersta Europa

Bearbetar marknaden i Polen utgår ifrån Warszawa

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

1998

Asien

Bearbetar marknad i Asien, Thailand, Malaysia & Kina utgår ifrån Bangkok

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2001

Sydamerika, Brasilien

Bearbetar marknad i Brasilien utgår ifrån Sao Paulo

Sydamerika, Argentina

Bearbetar marknad i Buenos Aires utgår ifrån Sao Paulo

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2006

2006.11.27 registrering bolagsverket

Inside Research Nordic AB

Verksamheten bygger på det personliga nätverk som grundare har skapat och etablerat sedan 1997.

Spanien, Barcelona

Bearbetar marknad i Barcelona regionen och utgår även ifrån Barcelona

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2011

Domain Creation Date Oct 27, 2014

www.nyemission.info

I början på decenniet överväger vi att publicera en webbsida för att informera ytterligare om vår service och vårt nätverk till potentiella intressenter och uppdragsgivare.

Befintliga & nya uppdrag

Åtar oss nya uppdrag

Inside Research Nordic AB med domän nyemission.info assisterar entreprenörer vid kapitalanskaffning verksamt sedan 2006-2023

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2019

Partnerskap

Etablerar nya partnerskap och relevanta tjänster för våra uppdragsgivare såsom emissionsstöd och administration vid nyemission.

Relevanta nätverk

Etablerar kontakter till relevanta nätverk med fokus på våra uppdragsgivare.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

2024

Nytt år nya möjligheter

2024

Genomför en mindre marknadsundersökning för att bedöma efterfrågan avseende ett antal specifika IT och SaaS bolag och deras produkter som tar sikte på marknad i Sverige och Spanien.

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]