nyemission.info | Inside Research Nordic AB
Inside Research Nordic AB registrerades 2006 och verksamheten bygger på det personliga nätverk som grundare har skapat och etablerat sedan 1997. Prioritering då var i huvudsak att offerera finansiella tjänster till ledande befattningshavare i svenska internationella företag såsom Ikea, Volvo, Scania, Ericsson, Skanska m.fl. stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.

De personliga kontakterna adderades efterhand i nyhetsbrev i.e. ett så kallat investerarbrev där det gemensamma intresset var investeringar i allmänhet men i synnerhet söka investeringar och möjligheter inom olika sektorer, utan att begränsa oss till en specifik bransch d.v.s. investera opportunt. Vårt fokus ligger på att identifiera företag med betydande tillväxtpotential, med särskild tonvikt på ny teknik,  innovativa affärsmodeller och skalbarhet.

Det s.k. investerarbrevet vidarebefordrades första gången 2011 och var initialt främst avsedd för en privat krets av vänner. Efter några framgångsrika investeringar i företag och deras produkter så har ”investerarbrevet” spridit sig långt utanför den privata krets som det ursprungligen var avsett för.

Efter ytterligare ett antal år 2014 publicerade vi domänen nyemission.info så att fler kunde prenumerera på utskicket av investerarbrevet ”nyemission.info”.

nyemission.info | Rådgivande styrelse

Den rådgivande styrelsen inkluderar VD, management från framgångsrika bolag, finansiella rådgivare och affärsänglar. Rådgivande styrelse ger en icke-bindande strategisk rådgivning däremot är styrelsen, eller delar av den och potentiella partners bundna av att investera ett visst eget kapital i de investeringar eller bolag vi väljer att publicera och informera om i vårt medlemsbrev.

nyemission.info | Nätverka

Vi har även ett antal ambassadörer för vårt nätverk i norra-, mellan- & södra Sverige. Våra ambassadörer kan på ”plats” berätta mer och ger dig även ett tillfälle att knyta kontakter och ”nätverka” med oss. För kontakt sänd oss ett meddelande

nyemission.info | Emissionsstöd

Inside Research Nordic AB är ”certifierad partner” för tjänsten emissionsstöd som inför en nyemission ger nödvändig kompetens och erfarenhet för att planera, genomföra och marknadsföra emissionen effektivt.

Det ökar chanserna till att locka investerare, optimera prissättning och säkerställa en framgångsrik kapitalanskaffning för företagets tillväxt.

Tveka inte att kontakta oss för demo eller referenser.

nyemission.info | Medlemskap

Under åren har vi fått många förfrågningar och förslag från olika bolag samt våra prenumeranter avseende propåer om diverse olika investeringar. För att effektivt administrera dessa förfrågningar från bolag och prenumeranter har vi skapat ett medlemskap. Som medlem kan man både föreslå investeringar och söka kapital inom vårt nätverk. Medlemskapet administreras av den rådgivande styrelsen i Inside Research Nordic AB.

nyemission.info | Samarbete & Research

Förutom vår webb, prenumeranter och medlemmar så har vi ett stort antal ”kontaktytor” som bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997.

Vi har kontakter till ledande befattningshavare på diverse olika företag både nationellt och internationellt. Har vi det inte direkt inom vårt nätverk så kan vi göra viss research som i sin tur kan leda till viktiga kontakter för er.

Vi kan introducera ert bolag till andra nätverk, affärsänglar och bolag som i sin tur arbetar med finansiella tjänster och därigenom finns möjligheten att finna de kontakter ni behöver.

F.n. är det cirka 4 000 prenumeranter inklusive medlemmar. Vill du veta mer kontakta oss

Inside Research Nordic AB – Emissionsstöd, Investerarbrev & medlemsförmåner © 2006–2023