Allmän support

Bli medlem

Medlemskap

Inside Research Nordic AB | Emissionsstöd, investerarbrev, nätverk & medlemsförmåner

2023-12-02

Allmän support

Bli medlem

Medlemskap

FlexiWaggon AB (publ)

Flexiwaggon AB (publ) är grundat i Östersund 2000. Bolagets vision är att revolutionera gods-transporter världen över. Med ett unikt produktkoncept baserat på transporter av lastbilar via järnväg, så kallad ”rolling highway”, flyttas tung trafik från vägen till järnvägen.

Flexiwaggon´s nya järnvägsvagnar reducerar kostnaden för lastbilstransporter med upp till 60 % och minskar samtidigt transporttiden med sin nya lösning. På så sätt kan landsvägstransporter styras om till järnvägen. Då kravet på lastning- och lossningsområden enkelt kan tillgodoses kan även nya orter och industrier lätt nås viket innebär stora kostnadsbesparingar.

Inbjudan till teckning av aktier i FlexiWaggon AB (publ)

  • Anmälningstid: Bolaget informerar att emissionen kommer att pågå från 15/5 – 30/6 2022 för befintliga aktieägare, men kommer öppna upp för allmänheten den 1/6 och pågå till 30/6 2022.
  • Teckningskurs: 80 SEK per aktie
  • Sista likviditetsdag: 8 Juli, 2022
  • F.n. är befintliga aktieägare registrerade via Euroclear*
    *Euroclear Sveriges digitala säkerhetssystem hanterar leverans av värdepapper, t.ex. aktier eller obligationer och motsvarande.