Allmän support

Bli medlem

Medlemskap

Inside Research Nordic AB | Emissionsstöd, investerarbrev, nätverk & medlemsförmåner

2023-12-02

Allmän support

Bli medlem

Medlemskap

Turtle Pay AB

Turtle Pays plattform bygger på s.k. ”All-in-One”-teknik vilket dramatiskt minskar sportklubbarnas administration kring anmälning, bokning, betalning, påminnelse och bokföring för alla typer av aktiviteter, inklusive medlems- och träningsavgifter. Samtidigt stärker vi klubbarnas likviditet och ger medlemmarna möjlighet att delbetala.

Sportsveriges drygt 22 300 klubbar samlar närmare 6,3 miljoner unga och vuxna, vilka i snitt spenderar 16 000 kr per år på olika sportaktiviteter och som därmed tillsammans utgör en marknad på närmare 50 miljarder kronor årligen.

Inbjudan till teckning av aktier i Turtle Pay AB

  • Anmälningstid: Erbjudandet att teckna aktier riktar sig till en mindre grupp intressenter och aktieteckning äger rum under perioden 31 augusti – 30 november 2023.
  • Riktad nyemission utan företrädesrätt att teckna högst 5 000 B-aktier i bolaget till en teckningskurs om 1 100 kr per aktie motsvarande 5,5 miljoner kronor i teckningslikvid.
  • Teckningskurs: 1 100 SEK per aktie
  • Sista likviditetsdag: 2023.11.30