Nyemissioner och varför företag väljer att göra en nyemission

april 13, 2023
En nyemission innebär att ett företag ger ut nya aktier på marknaden för att samla in nytt kapital. Detta görs vanligtvis för att finansiera expansion, förbättra balansräkningen eller betala av skulder. Det finns flera fördelar med att göra en nyemission, och i denna artikel kommer vi att titta närmare på varför företag väljer att göra en nyemission.

Fördelar med en nyemission

1. Ökad likviditet: Genom att ge ut nya aktier ökar företagets totala antal aktier på marknaden, vilket kan öka likviditeten. Detta kan göra aktien mer attraktiv för investerare och öka efterfrågan på företagets aktier.

Read more

Umeå Tech Arena – För innovativa problemlösare!

november 29, 2022
AgeTech: ny techbransch växer fram när vi lever allt längre.

Demografiska utvecklingen att fler lever allt längre är en så kallad megatrend. Fler och fler entreprenörer, innovatörer och investerare vänder blicken mot AgeTech, en fortfarande ny techbransch med fokus på sådant som förbättrar livskvaliteten hos äldre. Vissa menar att AgeTech idag befinner sig var FinTech var 2007.

Read more