Stort intresse för Flexiwaggon

februari 7, 2023
Flexiwaggon gör att godstransporterna blir snabbare, säkrare, mer kostnadseffektiva och hållbara. Minimerad bränsleförbrukning reducerar emissioner med upp till 98 procent. Det innebär också kraftigt minskad milkostnad. Flexiwaggons transportlösning möjliggör på så vis en snabbare omställning till gröna godstransporter

Flexiwaggon är det enda terminaloberoende transportsystemet järnvägstrafik i världen

Alla andra system för så kallade ”Rolling Highways” kräver terminaler och därmed fasta rutter. Konstruktionen är skyddad med tre patent.

Read more