Projekt Ansvarig Inga kommentarer
Flexiwaggon gör att godstransporterna blir snabbare, säkrare, mer kostnadseffektiva och hållbara. Minimerad bränsleförbrukning reducerar emissioner med upp till 98 procent. Det innebär också kraftigt minskad milkostnad. Flexiwaggons transportlösning möjliggör på så vis en snabbare omställning till gröna godstransporter

Flexiwaggon är det enda terminaloberoende transportsystemet järnvägstrafik i världen

Alla andra system för så kallade ”Rolling Highways” kräver terminaler och därmed fasta rutter. Konstruktionen är skyddad med tre patent.

Intresset för Flexiwaggon har under den senaste tiden tagit närmast enorma proportioner. Bolaget har redan innan färdigställande av den andra generationens Flexiwaggon tecknat ett ramavtal med ett Österrikiskt bolag – som i ett första skede omfattar leverans av 46 vagnar. Därutöver har ett 100-tal olika företag runt om i världen lämnat intresseförfrågningar för att se vagnen i bruk.

Bolaget har i dagsläget inte tillräckliga resurser för att följa upp alla dessa intresseförfrågningar och har därför tvingats fokusera på de mest intressanta marknaderna. Ett Letter of intent avseende leverans av upp till 1 000 vagnar har ingåtts med ett företag med säte i Abu Dabi. Bolaget står vidare i begrepp att ingå avtal med beställare i Italien och Turkiet avseende 50-tal vagnar vardera.

nyemission.info kommer inom kort presentera ytterligare information om bolaget Flexiwaggon via vårt nyhetsbrev samt via våra partners. Via vårt nyhetsbrev kan du ta del av investeringsmemorandum samt teckna dig för andelar i bolaget via den digitala emissionsmodulen.

Som prenumerant tar du del av mer info i våra nyhetsbrev, addera din e-post längst ned på sidan ⇓

Vänliga hälsningar, Team nyemission info

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *